Fundusze Unijne w Gminie Biskupiec

www.biskupiec.pl

www.bip.biskupiec.pl

 

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

POWRÓT

FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE

INFORMACJE OGÓLNE

INWESTYCJE GMINNE

Inwestycje Gminne dofinansowane z budżetu unijnego przed wejściem Polski do Unii Europejskiej

POWRÓT

 

Urząd Miejski w Biskupcu

ul. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

Tel. /089/ 715 01 38

Fax. /089/ 715 24 37

e-mail: biskupiec.eu@gmail.com