Jesteś tutaj: biskupiec.pl > główna
Adres Urzędu
Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec
tel. (0-89) 715 01 10
fax (0-89) 715 24 37
www.biskupiec.pl
ratusz@biskupiec.pl
POŁOŻENIE

Gmina Biskupiec leży
w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego
i mrągowskiego.
GMINA BISKUPIEC
Biskupiec jest siedzibą Gminy Biskupiec powstałej
z połączenia dwóch jednostek administracyjnych
- miasta Biskupiec
- gminy Biskupiec.


   
ARCHIWUM - ROK 2002 W BISKUPCU
 
Archiwum 2002
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2002-12-20
Spotkanie Wigilijne

W dniu 20 grudnia br. o godzinie 12.00 w "Starej Kaflarni" odbędzie się spotkanie wigilijne, którego głównym sponsorem jest Pan Henryk Przestrzelski - właściciel lokalu.

Uczestnikami spotkania będą dzieci z świetlic wiejskich (133 osoby) oraz podopieczni MOPS - osoby starsze, samotne, bezdomne (34 osób). Na wigilię został zaproszony Burmistrz Biskupca Marek Domin oraz Ksiądz Wiesław Badura. Niewątpliwą atrakcją tego popołudnia będzie wizyta Świętego Mikołaja.

 

2002-12-20

Zmagania z ortografią

Publiczne Gimnazjum nr l w Biskupcu proponuje społecz­ności miasta i gminy - młodzieży, pracownikom instytucji i zakładów pracy wzięcie udziału w II edycji Otwartego Konkursu Ortograficznego.

Impreza odbędzie się 18.01.2003 o godz. 10.00 w auli Publicznego Gimnazjum nr l w Biskupcu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia, do dnia 10 stycznia 2003 roku, przyjmują: Marek Kozłowski, Bogumiła Brodzik (tel. 715 24 63).

 

2002-12-20

Będzie jaśniej...

W dniu 29 listopada br. ogłoszono wyniki przetargu "Na dobudowę nowych punktów świetlnych na terenie miasta Biskupca". Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Usługowo-Handlowy A.Białek z Biskupca. Koszt inwestycji wyniesie 82 000, a zakończenie prac planowane jest na 31 grudnia br.

Nowe punkty świetlne powstaną na ulicach: Armii Krajowej (5 opraw), Sądowej (3 oprawy), Mickiewicza, Ostre Koło (7 opraw), Lazurowej (3 oprawy), Liszewskiego (2 oprawy), Śmiałej (2 oprawy), Żelaznej (5 opraw), Leśnej (5 opraw), Sosnowej (3 oprawy), Kościuszki (3 oprawy), Niepodległości (4 oprawy), Grunwaldzkiej (5 opraw), Ludowej i Żółkiewskiego (8 opraw), Warszawskiej (3 oprawy). Ponadto doprowadzone zostaną również 3 nowe odcinki linii oświetleniowych przy ulicach: Kościuszki (3 oprawy z linią napowietrzną), Niepodległości (3 oprawy z linią napowietrzną), 1-go Maja (6 opraw z linią napowietrzną).

Wykonanie nowych punktów świetlnych zostanie sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w wysokości 104 000 zł. Na dobudowę nowych punktów świetlnych na terenie miasta zostanie wykorzystana kwota 82 000 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na wykonanie 23 nowych punktów świetlnych w następujących miejscowościach: Węgój (5 punktów), Rukławki (5 punktów), Wilimy (5 punktów), Stanclewo (3 punkty), Rzeck (4 punkty). Prace zlecono firmie „Elektrobud” A.Ostropolskiego z Biskupca, a ich zakończenie jest planowane na dzień 31 grudnia br.

 

2002-12-20

Grudniowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu

Ukazał się grudniowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru ...
 • Rada, Burmistrz informują...
 • Z życia gminy
 • Sport w gminie
 • MOPS informuje
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...
 • Czytelnicy współautorami świątecznych życzeń
 • Komunikaty

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - grudzien2002.doc (108 kB)

 

2002-12-03

Koncert Charytatywny "Pomóżmy Pogorzelcom"

Burmistrz Biskupca zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli w dniu 7 grudnia br. o godz. 17.00 do Biskupieckiego Domu Kultury na Koncert Charytatywny "Pomóżmy Pogorzelcom" z którego środki zostaną przeznaczone na rzecz rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ulicy Armii Krajowej.

W programie:

 • Zespół Zbigi Band.
 • "Hipnoza Show" - magiczna zabawa, w roli głównej: Jurij Mokriszczew.
 • Aukcja "rzeczy różnych".

Cena biletu 15 zł. Bilety do nabycia w Biskupieckim Domu Kultury (ul. Matejki 5).

 

2002-11-27

Pomoc pogorzelcom z ul. Armii Krajowej

Burmistrz Biskupca, Marek Domin apeluje do mieszkańców miasta i gminy Biskupiec o pomoc finansową na rzecz rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ul. Armii Krajowej.

Wszystkich, którzy zdecydują się wesprzeć finansowo poszkodowane rodziny, prosimy o wpłaty na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu: PKO BP Biskupiec nr 84 10203639 1010901173 z dopiskiem "Pomoc Pogorzelcom".

Dziękujemy ofiarodawcom za wszystkie wpłaty.

 

2002-11-27

Listopadowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu

Ukazał się listopadoowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Informacja o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Biskupcu oraz wyborów burmistrza
 • Wybory do izb rolniczych
 • Rada, Burmistrz informują...
 • Pomoc Pogorzelcom
 • Z życia gminy
 • Sport w gminie
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - listopad2002.doc (112 kB)

 

2002-11-27

Certyfikat Akredytacyjny dla naszego szpitala

Szpital Powiatowy w Biskupcu im. Jana Mikulicza otrzymał na trzy lata certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Nie jest to certyfikat międzynarodowy, mimo tego bardzo wysoko ceniony przez placówki służby zdrowia, bo świadczący o uporządkowaniu całego szpitala i jakości świadczonych w nim usług.

Otrzymanie certyfikatu jest to także gwarancją dla pacjenta, że ta placówka zapewnia profesjonalną obsługę i bardzo dobre warunki leczenia.

 

2002-11-21

Rzecznik Konsumentów dla mieszkańców miasta Olsztyn i Powiatu Olsztyńskiego.

Informujemy, że na przełomie miesiąca marca i kwietnia br. został powołany przez Radę Powiatu w Olsztynie i Radę Miasta Olsztyn Rzecznik Konsumentów dla mieszkańców miasta i powiatu olsztyńskiego. Funkcję te pełni Pani Jadwiga Urbańska. Biuro Rzecznika mieści się w Ratuszu - siedzibie Urzędu Miasta w Olsztynie, pokój nr. 309. Dwa razy w tygodniu Rzecznik pełni dyżury we wtorek w godz. 16.00-19.00 i w piątek w godz. 1400-1700.

Pozycja oraz zakres zadań i obowiązków Rzecznika Konsumentów wynikają z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2000 r. Nr 122, póz. 1319). Mieszkańcy gmin leżących w Powiecie Olsztyńskim, mogą ze swoimi problemami konsumenckimi zgłaszać się do Rzecznika osobiście lub telefonicznie pod nr (89) 522-28-01, tel. kom. 0 605 287 820.

Pomoc niesiona przez Rzecznika może mieć różnorodną postać w zależności od potrzeb konsumenta i sytuacji, w jakiej konkretnie się znalazł. Każdy zatem konsument może zgłosić się z pytaniem dotyczącym sposobu rozwiązania problemu na jaki napotkał się w związku z zawartą umową. Może też zgłosić się przed zawarciem umowy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób uniknąć problemów. W przypadku naruszenia praw konsumenckich Rzecznik na prośbę konsumenta podejmie również działania zmierzające do polubownego załatwienia sprawy, a jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu może wówczas wszcząć postępowanie przed sądem albo przystąpić za jego zgodą do już toczącego się postępowania.

 

2002-11-21
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

W dniu 8.12.2002 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W okręgu wyborczym Nr 80 jakim jest obszar miasta i gminy Biskupice zostanie wybranych 2 członków Rady Powiatu olsztyńskiego. Dla przeprowadzenia wyborów powołano komisję w składzie:

1. Kępczyńska Wanda
2. Kudan Elwira
3. Murach Franciszek
4. Świerc Sabina
5. Stanecki Zbigniew
6. Lewandowski Tomasz
7. Ciechacki Jan

której siedziba mieści się w budynku Urzędu Miejskiego pok. 39, a zadaniem jej jest przyjęcie zgłoszeń kandydatów na członków rad powiatowych oraz przeprowadzenie głosowania.

Listy członków izb rolniczych uprawnionych do głosowania, czyli wszystkich podatników podatku rolnego wyłożone w pok. 32 Urzędu Miejskiego po dniu 25.11.2002 r. mogą być sprawdzane przez uprawnionych wyborców, co do zgodności zapisów ze stanem faktycznym.

W dniu 8.12.2002 r. (niedziela) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biskupiec w godz. 8.00 - 18.00 odbędzie się głosowanie, które przeprowadzi komisja okręgowa w w/w składzie.

 

2002-11-12
Wybory burmistrza Biskupca

Komisja potwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od 18 komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

 • Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła - 15 050
 • Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - 6 333
 • Głosów ważnych oddano - 6 259

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

 • Domin Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL - 3 223
 • Łastowski Kazimierz Henryk zgłoszony przez "KW Biskupieckie Stowarzyszenie ŻAK" - 3 036.

Komisja stwierdziła, że więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na burmistrza Domin Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL.

 

2002-10-31
Uchwała Nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Biskupcu z dnia 29 października 2002 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Biskupca w dniu 10 listopada 2002 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113,poz.984 i Nr 127, poz.1089) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. żaden z 5 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Biskupca, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 10 listopada 2002 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na Burmistrza w ponownym głosowaniu są:
1) DOMIN MAREK
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
2) ŁASTOWSKI KAZIMIERZ HENRYK
zgłoszony przez "KW Biskupieckie Stowarzyszenie ŻAK

4. Głosowanie będzie przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 20.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 27 października 2002 r.
§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Elżbieta Banaszkiewicz

 

2002-10-30

Otwarcie szpitala Powiatowego w Biskupcu po remoncie.

Szpital Powiatowy w Biskupcu - po modernizacji "jak nowy" W dniu 11 października br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Zamiast kwiatów zwyczajowo wręczanych podczas oficjalnych otwarć, na prośbę Pani Dyrektor Otolii Siemieniec, zaproszeni goście mieli zabawki dla najmłodszych pacjentów z oddziału dziecięcego...

Więcej o otwarciu Szpitala Powiatowego w pliku otwarcie.doc (29 kB)
Zdjęcia z otwarcia obiektu znajdują się w galerii "Wydarzenia"

 

2002-10-24

Październikowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajduje się podsumowanie działań Samorządu w latach 1999-2002. Dokument przybliża następujący zakres działań:

 • Inwestycje
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych
 • Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Biskupiec
 • Gospodarka gruntami
 • Działania informacyjno-promocyjne

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - pazdziernik2002.doc (92 kB)

 

2002-10-22

Sala gimnastyczna w Biskupcu - prace na finiszu

Już niedługo mieszkańcy miasta i gminy Biskupiec będą mogli korzystać z nowej sali gimnastycznej, mieszczącej się na terenie zlikwidowanej Jednostki Wojskowej w Biskupcu przy Al. Broni 10. Na dzień dzisiejszy końca dobiegają prace wykończeniowe: układanie nawierzchni podłóg i okładzin ściennych oraz montaż przyborów sanitarnych w części socjalno-sanitarnej. Do wykonania pozostało wyposażenie sali w urządzenia sportowe.

Przypomnijmy, jakie kroki zostały podjęte, aby ruszyły prace przy tej inwestycji oraz, co należało zrobić, aby obiekt mógł służyć naszym mieszkańcom. W związku z niedostatkiem obiektów sportowych na terenie miasta Biskupca Gmina Biskupiec wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie podjęły działania mające na celu przejęcie od Agencji Mienia Wojskowego hali sportowej, znajdującej się na terenie zlikwidowanej Jednostki Wojskowej w Biskupcu przy Al. Broni 10.

W dniu 23 stycznia 2002 r. podpisany został pomiędzy Powiatem Olsztyńskim, a Gminą Biskupiec akt notarialny dotyczący darowizny na rzecz Gminy Biskupiec udziału 1/3 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem hali sportowej i budynkiem gospodarczym o powierzchni 3,0853 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i sportowej. Jako, że obiekt był w złym stanie technicznym wspólnymi siłami Starostwa Powiatowego oraz Gminy Biskupiec sfinansowany został jego remont. Wykonawcą była biskupiecka firma "Postęp" Sp. z o.o., wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Planowana wartość robót wyniosła 872 929,90 zł (brutto). Prace rozpoczęły się w dniu 6 maja.

Zakres robót objął: wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku z wyprawą elewacyjną, ułożenie podłóg i posadzek, urządzenie nowego zaplecza socjalno-gospodarczego. W ramach wyposażenia sali przewidziano trybuny dla widzów oraz urządzenia sportowe. Koszt trybun i urządzeń to kolejne ok. 130 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji przekroczył 1 mln zł. Gmina Biskupiec partycypowała w wysokości 1/3 wszystkich kosztów.

 

2002-10-22
KOMUNIKAT

Podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Biskupiec*) rozpoczną pracę w dniu 27 października 2002 r. o godz. 5.00

*) za wyjątkiem Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Biskupcu, która rozpocznie pracę w dniu 27.10.2002 r. o godz. 9.00

Burmistrz Biskupca
/-/ Antoni Parfinowicz

 

2002-10-17

Zawody rekreacyjno-strzeleckie w Czerwonce

W dniu 19 października br. o godzinie 1000 na stadionie wiejskim w Czerwonce odbędą się zawody rekreacyjno-strzeleckie dla nauczyciele z terenu Gminy Biskupiec. Organizatorami zawodów są: Agencja Ochrony Mienia i Detektywistyki "Pewność" - Małgorzata i Andrzej Prusaczyk oraz Rada Miejsko - Gminna Zrzeszenia LZS w Biskupcu

Celem imprezy jest chęć uczczenie Dnia Nauczyciela i Święta KEN, integracja nauczycieli z Gminy Biskupiec oraz popularyzacja czynnego wypoczynku. Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w następujących kategoriach: kobiety, mężczyźni do 40 lat, mężczyźni powyżej 40 lat

Zawodnicy będą mogli wykazać się w takich konkurencjach jak: strzelanie do celu z broni krótkiej i długiej (pneumatycznej), rzut lotką, strzał piłką do bramki, rzut piłeczką do kosza i innych. O zajętym miejscu zadecyduje suma punktów, zdobytych na poszczególnych stanowiskach startowych. Ponadto w programie imprezy przewidziana jest gorąca herbata, ognisko i inne niespodzianki.

2002-10-09

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Biskupcu z dnia 8 października 2002 roku Na podstawie art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Miejskiej w Biskupcu w poszczególnych okręgach wyborczych.

więcej w wersji elektronicznej

 

2002-10-09

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Biskupcu z dnia 8 października 2002 roku Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 127, poz. 1089), podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Biskupca.

więcej w wersji elektronicznej

 

2002-10-04

KOMUNIKAT ZARZĄDU MIASTA W SPRAWIE USTALENIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TRYBIE PUBLICZNEGO LOSOWANIA

Na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie,

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Nr od 1 do 7 oraz 9, 11, 14, 15 i 17 ustalone zostaną w trybie publicznego losowania, gdyż zgłoszenia kandydatów do powyższych komisji wpłynęły w ustawowym terminie od 9 komitetów wyborczych.

PUBLICZNE LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BISKUPCU W SALI POSIEDZEŃ KOMISJI RADY (II PIĘTRO - SALA NR 33) 7 PAŹDZIERNIKA 2002 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 10.00.

Przewodniczący Zarządu Miasta
Antoni Parfinowicz
Biskupiec, 4 października 2002

 

2002-10-02

IX WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE "CZERWONKA 2002"

W dniu 21 września br. na stadionie w Czerwonce odbyły się IX Wojewódzkie Biegi Przełajowe "Czerwonka 2002". Pogoda, mimo wcześniejszych mało optymistycznych prognoz, miło zaskoczyła. W zawodach wzięło udział prawie 1000 uczestników, którzy w sportowym duchu walczyli o prymat w województwie, powiecie i gminie. Jednak najważniejszy był sam udział i ukończenie biegu, bo trasa była trudna i selektywna, co zmuszało zawodników do najwyższego wysiłku.

Zawodników i przybyłych gości przywitał Dyrektor SP w Czerwonce Kazimierz Berg, natomiast otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Biskupca - Antoni Parfinowicz. Po otwarciu Apel Olimpijski odczytał Michał Gurynowicz - uczeń SP Czerwonka, brązowy medalista ubiegłorocznych VIII Biegów "Czerwonka 2001", srebrny medalista Biegów Jaćwingów w Baniach Mazurskich...

Pełna relacja i wyniki w wersji elektronicznej (117 kB, *.doc, MS Word)

 

2002-10-02

VIII OGÓLNOPOLSKIE KOLARSKIE KRYTERIUM ULICZNE W BISKUPCU

15 września br. część naszego miasta została odcięta od ruchu drogowego. Sprawcami "zamieszania" był LKK "STYROPOL" na czele z Jerzym Kowalskim i Narcyzem Klikiem, głównymi organizatorami VIII Ogólnopolskiego Kryterium Kolarskiego. Zawody otworzył Burmistrz Biskupca - Antoni Parfinowicz, witając gości oraz zawodników i życząc sportowej walki...

Pełna relacja i wyniki w wersji elektronicznej (24 kB, *.doc, MS Word)

 

2002-10-01

Wrześniowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu

Ukazał się wrześniowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Wybory Samorządowe 2002
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • Z życia gminy
 • Sport w gminie
 • VIII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne
 • IX Wojewódzkie Biegi Przełajowe "Czerwonka 2002"
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - wrzesien2002.doc (206 kB)

 

2002-10-01

OBWIESZCZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62/2001 póz. 627) zamieszczony jest w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegającego na budowie infrastruktury technicznej - stacja bazowa telefonii komórkowej PTK CENTERTEL na działce nr 145 położonej w obrębie Bredynki, gmina Biskupice. Wykaz znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu ul. Aleja Niepodległości 2, w Referacie Architektury i Rozwoju Gospodarczego (pokój 43) i jest dostępny codziennie w godzinach 800-1300.

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Wnioski i uwagi można składać w tut. Urzędzie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Biskupca
/ - / Antoni Parfinowicz

Biskupiec, 1 października 2002 r.

 

2002-10-01

Adam Sznitko znowu Mistrzem Polski

Adama Sznitko - kolarz LKK "Styropol" zdobył tytuł Mistrza Polski juniorów ze startu wspólnego w Kolarskich Szosowych Mistrzostwach Polski 2002 juniorów i juniorek z czasem 2 h 58'17. Zawody rozegrano w Pajęcznie koło Częstochowy w dniu 8 września br., a startowało w nich 117 zawodników.


Adam Sznitko
Mistrz Polski Juniorów
ze startu wspólnego 2002

 

2002-09-30

Komunikat dotyczący dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Biskupcu.

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 17 ust. 7 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm), podaje się do publicznej wiadomości komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Biskupcu o pełnionych dyżurach

Miejska Komisja Wyborcza w Biskupcu w składzie:
1. Elżbieta Banaszkiewicz - Przewodnicząca Komisji
2. Zbigniew Andrzej Suchocki - Zastępca Przewodniczącego

Członkowie:
3. Stefan Majewski
4. Anna Malecka
5. Joanna Zuzanna Nowosielska
6. Mieczysław Szykuła
7. Danuta Terlikowska
pełni dyżury:

 • w dniach 30 września 2002r. (poniedziałek) i 1 października 2002r. (wtorek) w godz. 12.00 - 16.00
 • w dniu 2 października 2002r. (środa) w godz. 12.00 - 24.00
 • w dniach 3 - 25 października 2002r. w godz. 14.00 - 16.00
  Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Biskupcu ul. Aleja Niepodległości 2 (pok. nr 33), tel. 715-01-10.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Biskupcu

/-/ Elżbieta Banaszkiewicz

 

2002-09-30
BDK zaprasza na spotkanie z Teofilą Jankowską

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Biskupcu zaprasza w dniu 3 października br. o godz. 17.00 do Biskupieckiego Domu Kultury na spotkanie z Panią Teofilą Jankowską: poetką obojga języków: francuskiego i polskiego; znaną i uznaną w Francji - u nas debiutującą swoim tomikiem poezji; żołnierzem AK - nauczycielem biskupieckiego LO, człowiekiem, którego ojczyzną jest Europa.

 

2002-09-30
Turniej "5" piłkarskich w Biesowie

5 października br. w Biesowie o godz. 10.00 odbędzie się Turniej "5" piłkarskich o Puchar Przewodniczącej Zrzeszenia Rady Miejsko-Gminnej LZS. W Turnieju udział weźmie 6 zespołów z miejsowości: Zerbuń, Bartołty, Bęsia, Botowo, Czerwonka, Biesowo.

Sołtys Biesowa, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Biesowa zapraszają wszystkich serdecznie do kibicowania zawodnikom.

2002-09-30

Rozstrzygnięcie Konkursu "Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2002"

W dniu 9 września br. rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs "Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2002". Przesłaniem konkursu była aktywizacja mieszkańców wsi do tworzenia atrakcyjnych warunków pracy i wypoczynku oraz poprawa estetyki wsi i zagród. W konkursie chęć uczestnictwa wyraziło 28 miejscowości z całego województwa, z czego w trakcie jego trwania 3 wycofały się. Zgodnie z regulaminem Komisja przeprowadziła 2 lustracje. Punktacja z I lustracji była notą początkową oceniającą stan wsi. Podczas II lustracji oceniony został wkład pracy mieszkańców na rzecz poprawy stanu sanitarnego i estetycznego miejscowości. Różnica punktów pomiędzy I a II lustracją decydowała o wytypowaniu laureatów.

Z terenu naszej Gminy do konkursu stanęło 7 miejscowości: Biesowo, Węgój, Botowo, Najdymowo, Lipowo, Rukławki oraz Rasząg.

3 pierwsze miejsca przypadły: Grzegórzkom (Gmina Nidzica), Bukwałdowi (Gmina Dywity), miejscowości Jeleń (Gmina Lidzbark Welski).

Mimo, iż nasze sołectwa nie uplasowały się w pierwszej trójce, to jednak mogą pochwalić się niemałym sukcesem: 6 z nich znalazło się w pierwszej 10. Specjalne wyróżnienia odebrały: Biesowo (4 miejsce - 20,75 pkt, ze stratą 1,17 pkt do zwycięzcy), Węgój (5 m-ce; 20,25 pkt) oraz Botowo (6 m-ce; 19,75 pkt). Na dalszych miejscach znalazły się: Najdymowo (8 m-ce; 14,25 pkt), Lipowo (9 m-ce; 14 pkt), Rukławki (10 m-ce; 13,25 pkt), Rasząg (21 m-ce; 4,75 pkt).

Gratulujemy wszystkim miejscowościom, a jednocześnie zachęcamy pozostałe do zaangażowania w tworzenie coraz lepszego wizerunku swojej miejscowości.

 

2002-09-30

Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" dobiegła końca

W czerwcu br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biskupcu podjęła decyzję o włączeniu gminy Biskupiec do udziału w Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" organizowanej pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej.

"Zachowaj Trzeźwy Umysł" to wspólny projekt Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej "Sedno". Akcja skierowana była do dzieci i młodzieży szkolnej i miała na celu rozpropagowanie zdrowego trybu życia i uświadomienie szkodliwości picia alkoholu. Warunkiem uczestnictwa było wpłacenie na rzecz kampanii 2000 zł. Dzięki temu dzieci i młodzież z terenu naszej gminy mogły wziąć udział w licznych konkursach, które między innymi miały być pomysłem na spędzanie wolnego czasu, tak, aby nie popadać w nudę i zniechęcenie, często prowadzące do alkoholowej inicjacji.

Do akcji przystąpiło 450 gmin z całej Polski. W konkursie dla młodzieży organizowanym w ramach kampanii wzięło udział kilkanaście tysięcy młodych ludzi, opowiadając w bardzo różnych formach o życiu wolnym od nałogów. Nagrody dla indywidualnych uczestników kampanii, były bardzo atrakcyjne: 3 komputery multimedialne, 3 wieże stereo, 3 radiomagnetofony, 33 notatniki elektroniczne, 333 wielofunkcyjne kalkulatory i 3333 zeszyty szkolne ze specjalnej edycji "Zachowaj trzeźwy umysł".

Szeroką informację o regulaminie konkursu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biskupcu rozpropagowała we wszystkich szkołach gminy Biskupiec. Dzieci przygotowały prace plastyczne, które w regulaminowym terminie zostały przesłane organizatorowi konkursu.

Z ogromną radością informujemy, iż jedną z trzech nagród głównych - komputer multimedialny, jury konkursowe przyznało uczennicy Katolickiego Gimnazjum Społecznego w Biskupcu - Magdalenie Maśko, ponadto uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu Marcie Araśniewicz przypadł wielofunkcyjny kalkulator.

Cieszy nas niezmiernie, że nasza decyzja o przystąpieniu do konkursu przyniosła wymierne efekty.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biskupcu informowała organizatorów konkursu o Dniach Rodziny, organizowanych na terenie naszej gminy. W uznaniu zaangażowania przyznany został naszym władzom Certyfikat Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej "Sedno" i Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych "Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym".

 

2002-09-20

Obwody głosowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Biskupca z dnia 23 września 2002 r. "O numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych"

Treść obwieszczenia o granicach obwodów i siedzibach OKW - (*.doc, 44 kB)

 

2002-09-14

IX WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE "CZERWONKA 2002"

W dniu 21 września br. o godz. 10.00 na stadionie w Czerwonce odbędą się, po raz dziewiąty już, Wojewódzkie Biegi Przełajowe "Czerwonka 2002". Ku wielkiemu zadowoleniu organizatorów impreza cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. W roku ubiegłym wzięło w niej udział prawie 2000 zawodników.

Przypomnijmy iż organizatorami biegów są: Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Miejski w Biskupcu, Rada M - G Zrzeszenia LZS w Biskupcu, B SZS w Biskupcu, LUKS Czerwonka i Szkoła Podstawowa w Czerwonce. Celem zawodów jest: popularyzacja biegów jako najtańszej i najatrakcyjniejszej formy rekreacji, inauguracja sportowego roku szkolnego, wyłonienie najlepszych biegaczy województwa warmińsko - mazurskiego, wyłonienie reprezentacji powiatu olsztyńskiego - ziemskiego na wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe uczniów Gimnazjów (Mistrzostwa Powiatu), wyłonienie najlepszych biegaczy w gminie Biskupiec.

W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa. Do klasyfikacji zespołowej (osobno dla SP i Gimnazjów) zaliczane będą wyniki zawodników z każdej szkoły w każdej kategorii wiekowej.

 

2002-09-13

VIII OGÓLNOPOLSKIE KOLARSKIE KRYTERIUM ULICZNE W BISKUPCU

W dniu 15 września o godz. 11.00 na ulicach Biskupca odbędzie się VIII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne. Organizatorami imprezy są: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd Miejski w Biskupcu, LKK "Styropol" Biskupiec.

Przygotowana trasa będzie trasą okrężną (2100 m) ze startem, a zarazem metą na ul. Mickiewicza, a przebiegała będzie ulicami: Mickiewicza, Przemysłową, Ostrym Kołem, Słowackiego, Kryniczną i Mickiewicza. Podczas wyścigu będzie można zobaczyć zmagania sportowe kolarzy w takich kategoriach wiekowych jak: młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, juniorka, junior. W kryterium udział wezmą zawodnicy LKK "Styropol" oraz innych klubów z terenu Polski. Niekwestionowaną gwiazdą wyścigu będzie Beata Jasińska - wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, startująca w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Ponadto w wyścigu udział weźmie zawodnik LKK "Styropol" Adam Sznitko Mistrz Polski juniorów w jeździe indywidualnej na czas oraz wielu innych medalistów Mistrzostw Polski.

Wszystkich mieszkańców Biskupca w tym dniu w godz. od 11.00 do 15.00, przepraszamy za utrudnienia w ruchu i oczywiście zapraszamy do kibicowania zawodnikom.

2002-09-13
Pożegnanie lata 2002 w Biskupcu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Biskupiec, jak i gości, którzy w dniu 21 września (sobota) będą w Biskupcu, na "Pożegnanie Lata 2002". Impreza odbędzie się na Placu Konstytucji 3 Maja o godz. 18.00. W programie przewidziany jest występ kapel Biskupieckiego Domu Kultury: IKS, SPLIN, MARVELON, HERN, a jako gwiazda zaprezentuje się zespół NOCONCERTO.

 

2002-09-09

Obwieszczenie Burmistrza Biskupca z dnia 4 września 2002 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Treść obwieszczenia wraz z tabelą - (*.doc, 28 kB)

 

2002-09-09

Komunikat Wyborczy Przewodniczącego Zarządu Miasta Biskupiec

o terminie trybie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

Treść komunikatu wyborczego - (*.doc, 21 kB)

 

2002-09-09
OGŁOSZENIE - Akcja "Sprzątanie Świata " w Biskupcu

W dniach 20 - 22 września 2002 r. w wielu krajach świata przeprowadzona zostanie akcja "Sprzątanie Świata". Akcja ma na celu zachęcenie lokalnych społeczności, aby przez te trzy dni robiły porządki w swoich dzielnicach, wsiach, nad jeziorami, w lasach, wspomagając w ten sposób służby do tego powołane w wykonywaniu ich codziennych obowiązków.

Gmina Biskupiec wspiera takie akcje. W czasach szalejącej degradacji środowiska naturalnego tego typu inicjatywy są jedynym możliwym sposobem na zatrzymanie tego procesu.

W związku z tym zachęcam wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy wzorem lat poprzednich do wzięcia udziału w tej akcji.

Gmina ze swej strony zapewnia:

 • Wskazanie miejsc do sprzątania(mile widziane propozycje wskazania takich miejsc przez osoby prywatne, instytucje publiczne, szkoły, zakłady pracy itp).
 • Odbiór śmieci na wysypisko miejskie w Adamowie po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem akcji z ramienia Urzędu Miejskiego.
 • Bezpłatny odbiór śmieci na wysypisku śmieci w Adamowie w dniach 20, 21 i 22 września br.

Wszelkich informacji udziela koordynator akcji z ramienia Urzędu Miejskiego w Biskupcu - inż. Tadeusz Szewczyk - Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, tel.(0-89) 715-01-45 lub 715-01-36.

BURMISTRZ
inż. Antoni Parfinowicz

 

2002-09-09

Skansen maszyn rolniczych w Węgoju

Postęp w różnych dziedzinach powoduje, iż nowoczesne urządzenia zastępują sprzęty, które "swoje wysłużyły", ale wcale nie oznacza to, iż do niczego się już nie przydadzą. W ten sposób ginie część dorobku duchowego wsi. Dawne maszyny rolnicze wyparte przez nowe są zamieniane np. na kwietniki, trafiają w ręce handlarzy, którzy wywożą je na zachód dla zysku, a bywa też i tak, że zabierają je złomiarze i bezpowrotnie giną w piecach hutniczych.

Stowarzyszenie "Nasz Kawałek Warmii" postanowiło ratować to, co jeszcze ratować się da. Udało się zdobyć już całkiem niemałą liczbę eksponatów (młockarnie, żniwiarki, pługi, kultywatory, sanie, żarna kamienne, siewniki ręczne, grabiarkę i dużo drobniejszego sprzętu). Wszystko to jest już częściowo wyeksponowane na ogrodzonym terenie przy drodze, gdzie powstaje kryta trzciną wiata, robione są ławki dla odwiedzających, mini plac zabaw dla dzieci, śmietniki i alejki służące turystom. Skansen staje się uzupełnieniem szlaku rowerowego "Rowerem po złote runo".

 

2002-09-03

Sierpniowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu

Ukazał się sierpniowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Wybory Samorządowe 2002
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • Gmina sprzedaje nieruchomości ...
 • Z życia gminy
 • Sport w gminie
 • Rozmowa z Narcyzem Klikiem - sekretarzem LKK "Styropol"
 • VIII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne
 • IX Wojewódzkie Biegi Przełajowe "Czerwonka 2002"
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - sierpien.doc (198 kB)

 

2002-09-02

IX Regaty Żeglarskie o "Błękitną Wstęgę Jeziora Dadaj"

W dniu 25 sierpnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym "Słoneczny Brzeg" nad jeziorem Dadaj odbyły się IX Regaty Żeglarskie o "Błękitną Wstęgę Jeziora Dadaj". Organizatorem Regat była Komenda Hufca ZHP w Biskupcu, a współorganizatorami Urząd Miejski w Biskupcu i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Biskupcu. Celem imprezy jest popularyzacja żeglarstwa i sportów wodnych oraz promocja naszej gminy. W Regatach udział wzięło 15 załóg (60 uczestników) nie tylko z terenu naszej gminy. Klimat panujący tego dnia na "Słonecznym Brzegu" był wyjątkowy - jezioro "udekorowane" żaglówkami, brać żeglarska, gitary, oczywiście szanty, rzesze plażowiczów to wszystko dodawało splendoru zarówno miejscu, jaki i imprezie. W klasie open I miejsce wywalczyła załoga "Omega Czerwona" Jarosława Kuli, II miejsce zajęła załoga MM Meble w omedze Ryszarda Kucia, a III miejsce przypadło omedze "Ola" Sławomira Romaniuka.

W klasie optymist I miejsce wywalczył Piotr Rydzanowski, II miejsce zajął Mateusz Więcław, a III Anna Laskowska. Organizatorzy Regat składają gorące podziękowania, wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu tej imprezy. Dziękujemy sponsorom: załodze "Laluni" z Bartoszyc, Zakładowi Ubezpieczeń "Hestia", Hotelowi "Star-Dadaj", Ośrodkowi Wypoczynkowemu "Leśna Przygoda", ZHP Olsztyn, Gimnazjum Publicznemu nr 1, Urzędowi Miejskiemu w Biskupcu.

 

2002-09-02

VII Festiwal "Młode Talenty Dadaj 2002" - podsumowanie

W dniu 10 sierpnia br. w Ośrodku Wczasowym "Leśna Przygoda" odbył się VII już Festiwal "Młode Talenty Dadaj 2002". Impreza miała charakter plenerowy. W tym roku udział w Festiwalu wzięło: w kategorii do 13 lat 13 osób, a w kategorii powyżej 13 lat 11 osób z Bisztynka, Kolna, Biskupca, Bęsi, Barcian, Mrągowa, Olsztyna, Srokowa, Reszla. Uczestnicy mieli szansę zaprezentować swoje talenty, wzbogacić warsztat, skonfrontować umiejętności z innymi. Komisja z przewodniczącą - Krystyną Prońko gwarantowała rzetelność ocen. Ponadto w skład komisji wchodzili: Antoni Parfinowicz - Burmistrz Biskupca, Jerzy Pantak - Redaktor Naczelny "Tygodnika Warmińskiego", Andrzej Stanek - Ergo Hestia w Biskupcu, Marcin Michalski - FS-Computers MiniMarket Jedynka w Biskupcu.

Po przesłuchaniu uczestników konkursu w kategorii do 13 lat komisja postanowiła przyznać:
I m-ce - Katarzynie Ścibek; II m-ce - Annie Prokopczuk, III m-ce - Bartkowi Polniak

Ponadto Komisja wyróżniła: Katarzynę Łapać, Karola Nicińskiego, Justynę Łapać, Magdalenę Narkiewicz.

W kategorii powyżej 13 lat:
I m-ce - Marta Maciejewska; II m-ce - Dorota Senetra; III m-ce - Magdalena Winciun.

Ponadto w tej kategorii Komisja wyróżniła: Marcelę Winciun, Magdalenę Mankiewicz, Flżbietę Krakuską, Helenę Szustowską. Dyrektorem artystycznym programu była Agata Dowhań. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz nagrody ufundowane przez: Burmistrza Biskupca, Biskupiecki Dom Kultury, Hotel POK-TOURIST w Bęsi, Hotel Star Dadaj. Po konkursie odbył się występ: Adama Leczyckiego, Studia Wokalnego Agaty Dowhań, zespołu "Truso". Gwiazdą wieczoru była Krystyna Prońko.

 

2002-08-13

Wybory Samorządowe 2002

Informacja na stronie poświęconej Wyborom Samorządowym

 

2002-08-13

Hostel w Biskupcu ?

W dniu 9 lipca br. Rada Miejska w Biskupcu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Biskupcu przy ul. Al.Róż 3 (budynek byłego przedszkola) nieodpłatnie na czas nieoznaczony prawem użytkowania na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy (hostel).

Z prośbą o przekazanie budynku wraz gruntami po likwidowanym Przedszkolu na Alei Róż do Burmistrza Biskupca zwrócił się Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu. Prośbę swą motywowali, iż w budynku tym chcieliby umieścić hostel - rodzinny dom dla podopiecznych Stowarzyszenia, którzy nie mogą liczyć już na opiekę swoich rodziców (ze względu na ich starszy wiek, schorowanie, nie radzenie sobie już z opieką nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem, czy ze względu na śmierć opiekunów), do którego dzieci i młodzież wracałaby po zakończonych zajęciach w istniejących dotychczas placówkach stowarzyszenia: Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dzięki powstaniu hostelu nie będzie konieczności oddawania podopiecznych do innych Domów Pomocy Społecznej, gdzie byłyby odizolowane od rodziny, od środowiska lokalnego, skazane na bezczynność i samotność. W takim własnym domu podopieczni Stowarzyszenia będą mogli żyć aktywnie, wśród bliskich.

Środki finansowe na remont i adaptację hostelu, który miałby działać na zasadach domu pomocy społecznej, Stowarzyszenie zamierza uzyskać między innymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji holenderskiej Kinderpostzegels i innych. Działalność placówki będzie finansowana z dotacji celowych wojewody otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej i oczywiście dochodów własnych każdego mieszkańca.

 

2002-07-30

Lipcowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu.

Ukazał się lipcowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Ale to już było... Podsumowanie VI Dni Biskupca
 • Narodowy Spis Powszechny 2002 dobiegł końca
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • Z życia gminy
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - lipiec.doc (155 kB)

 

2002-07-26

Zapraszamy na siódmy Festiwal "Młode Talenty - Dadaj 2002".

Impreza odbędzie się 10 sierpnia br. (sobota) o godzinie 16.00 w Wilimach w Ośrodku Wypoczynkowym "Leśna Przygoda" ("Warszawka").

W programie imprezy:

 • konkurs piosenki polskiej solistów w 2 kategoriach wiekowych: pierwsza do lat 13 i druga powyżej 13 lat,
 • koncerty wokalne uczestników "Szansy na sukces" i "Drogi do gwiazd" oraz zespołów muzycznych,
 • koncert gwiazdy: recital Krystyny Prońko

 

2002-07-26

Od 22 lipca br. w Biskupieckim Domu Kultury działa "Galeria Sztuki".

"Galeria" czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. Pomieszczenie galerii zaprojektowali, odnowili i urządzili zainteresowani plastycy-amatorzy z Biskupca. Obecnie w "Galerii" swoje prace eksponują: Jacek Idźkowski z Biskupca (rzeźba, płaskorzeźba, patery z drewna, bibeloty, ramy), Mariusz Iliasiuk z Biskupca (malarstwo olejne). Istnieje możliwość nabycia prezentowanych prac.
Galeria mieści się przy ul. Matejki 5, tel. 715 26 95)

Uroczyste otwarcie "Galerii" odbędzie się 16 sierpnia o godz. 18.00

 

2002-07-26

Warsztaty Artystyczne dla utalentowanych dzieci śpiewających - "Talenty na start 2002".

Od 10 lipca br. w Wilimach nad Jeziorem Dadaj w Ośrodku Wypoczynkowym Dadaj-Leśna Przygoda trwają Warsztaty Artystyczne dla utalentowanych dzieci śpiewających - "Talenty na start 2002". Bierze w nich udział 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego.

Kierownictwo i edukację artystyczną objęła Agata Dowhań, była wokalistka zespołu Alibabki. Warsztaty są pierwszą próbą zogniskowania rozproszonych utalentowanych dzieci z województwa w celu możliwości roztoczenia nad nimi długodystansowej opieki artystycznej.

Wszelkich informacji o warsztatach udziela kierownik artystyczny Warsztatów Agata Dowhań tel 89 742 67 19 lub kom. 0603 634 871

 

2002-07-24

Ale to już było ... VI Dni Biskupca - relacja

Obchody VI Dni Biskupca już za nami. Trzy dni imprez barwnie wpisały się na stronicach historii miasta i gminy Biskupiec. Oto kilka słów podsumowujących bogaty program imprez.

W dniach 12-14 lipca 2002 roku mieszkańcy miasta i gminy Biskupiec, jak i goście, którzy byli w okolicach naszej gminy mogli uczestniczyć w obchodach VI już z kolei Dni Biskupca. Tym razem piękna pogoda nie do końca była sprzymierzeńcem organizatorów. Upały po części odebrały publiczność, która oblegała pobliskie plaże. Jednakże późnymi popołudniami miasto znowu powracało do życia i nasi mieszkańcy korzystali z atrakcji programu.

Dni Biskupca w dniu 12 lipca na łąkach w pobliżu "Styropolu" rozpoczął, po raz pierwszy zorganizowany w Biskupcu, "Country cross", czyli moto-cross z udziałem Motoklubu z Olsztyna - Wielokrotnych Drużynowych Wicemistrzów Polski. W zawodach startowało 14 zawodników. Przed zawodami motokrosowcy oraz lokalni właściciele zabytkowych motocykli, pod obstawą policji, przejechali ulicami miasta, tworząc w ten sposób oryginalny korowód. Miłośnicy dwóch kółek byli pod dużym wrażeniem zarówno pokazu, jak i wyczynów młodych motokrosowców. Wszyscy, którzy oglądali motocross zgodnie odpowiadali, iż jest to bardzo widowiskowy sport i takie zawody powinny być wciągnięte na stałe do programu obchodów Dni Biskupca i nie tylko.

Późnym popołudniem na Placu Konstytucji rozpoczął się festyn, podczas którego uroczystego otwarcia obchodów Dni Biskupca dokonał Burmistrz Miasta Biskupiec - Antoni Parfinowicz. W trakcie festynu muzycznie prezentowali się lokalni artyści: Marcela Winciun, zespół "EL". zespół Edwarda Kluczenki. Przy gwiazdach wieczoru: zespołach "Makossa", "Traktor" oraz "Zbigi Bend" publiczność bawiła się do późnych godzin nocnych, ciesząc się iż muzycy tak świetnie dobrali lekki letni repertuar. Mieszkańcy Biskupca, i nie tylko, mieli okazję zrobienia sobie historycznego rodzinnego zdjęcia. Zdjęcie robione było z wysięgnika, który zapewniła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Biskupcu. Ci którzy się odważyli niewątpliwie będą mieli miłą pamiątkę.

Miłośnikom ciężkich pojazdów Biskupiecka Straż i Policja udostępniły do oglądania sprzęt ratowniczy oraz sprzęt transportowy. Była to niewątpliwie największa frajda dla najmłodszych, którzy mogli zobaczyć od środka owe pojazdy.

Barwnie prezentowała się wystawa prac Domu Dziennego Pobytu oraz specjalnie na tę okazję przygotowana loteria fantowa. Każdy los był pełen !

W dniu 13 lipca z ofertą do mieszkańców miasta wyszło Biskupieckie Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców, które zorganizowało pokazy mody dziecięcej i młodzieżowej oraz liczne konkursy. W tym samym dniu "Stara Kaflarnia", zapraszała do spędzenia popołudnia na swojej posesji przy ciekawej oprawie muzycznej i licznych grach i zabawach.

W południe nad biskupieckim jeziorem Kraks Komenda Hufca w Biskupcu przeprowadziła Regaty Żeglarskie kl. "Optymist". W tym samym czasie Klub Płetwonurków zaprezentował sprzęt, który wyposażony jest płetwonurek.
Wieczorem na Stadionie Miejskim królował ostry rock. Koncert rozpoczęły zespoły grające przy Biskupieckim Domu Kultury: "Splin", "Marvelon", "Hern" i "Iks". Następnie prezentowały się gościnnie występujące zespoły: "Kod", "Kangaroz" oraz "Inside Blue", które znacznie podniosły gorącą atmosferę tego wieczoru.

Temperatura sięgnęła zenitu, kiedy to na scenie pojawiła się mega-gwiazda tegorocznych Dni Biskupca - zespół "O.N.A" z wokalistką Agnieszką Chylińską. Mimo iż koncert gwiazdy opóźnił się znacznie to, jak twierdzą Ci, którzy byli, warto było czekać. Stadion, który tego wieczora przemienił się w plac koncertowy, zgromadził około 3000 widzów. Według publiczności zespół zaprezentował wysoki poziom artystyczny. Ciekawa choreografia, zmiana strojów przez wokalistkę, nieustanny ruch na scenie w pełni usatysfakcjonował fanów o.n.a. Bardzo gorąco zostały przyjęte utwory z nowej płyty "Mrok", którą zespół promował podczas tej trasy koncertowej.

W dniu 14 lipca w Kościele Św. Jana Chrzciciela odprawiona została msza w intencji mieszkańców miasta i gminy Biskupiec. W południe na Placu Wolności odbył się Biskupiecki Festyn Warmiński. W Biskupcu zakrólowały klimaty ludowe. Podczas festynu prezentowały się kapele warmińskie: "Gosposie" z Laseczna, "Śparogi" z Olsztynka, "Warmianki Sępopolskie" z Sępopola, "Kapela znad Łyny" z Lidzbarka Warmińskiego", zespół "Wrzos" z Biskupca, kapela folklorystyczna BDK.

Barwnie wyglądały stragany, na których prezentowali się artyści-amatorzy, oferując samodzielnie wykonane produkty. Były pięknie haftowane obrusy, wyroby z wikliny, ręcznie malowane naczynia, rzeźby, obrazy, ręcznie robiona biżuteria, piękne wieszaki z drewna, pyszne słodkości, przygotowane przez gospodarstwo agroturystyczne Państwa Karaźniewicz z Rukławek i wiele innych ciekawych rzeczy. Tego dnia niesamowitą atrakcją dla naszych milusińskich były cztery kucyki, które można było pogłaskać, a nawet których można było dosiąść.

W trakcie festynu odbyło się podsumowanie XXII Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej. Jury ogłosiło wyniki i wręczyło nagrody, a także otworzyło uroczyście wystawę pokonkursową, która znajduje się w Biskupieckim Domu Kultury. W konkursie brały udział 43 prace 10 autorów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Dla najmłodszych Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała konkurs plastyczny "Biskupiec - miasto moich marzeń". Dzieci mogły rysować na blokach, a także, co niewątpliwie było dużą frajdą - mogły także zaprezentować swoje talenty plastyczne na asfalcie. Wręczone zostały nagrody w konkursie "Biskupiec w Fotografii". Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Biskupcu przygotowała emocjonujący pokaz "Działania ratownicze podczas wypadków".

Na degustację przepysznej grochówki zapraszał Hotel "Star Dadaj".

W południe na "Słonecznym Brzegu" w Rukławkach odbywały się Regaty Kajakowe kl. II, Regaty Kajakowe kl. "Smyk" oraz Turniej "Piłkarzyków Stołowych" i Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. Jak się okazuje "Słoneczny Brzeg" jest wymarzonym miejscem do organizacji właśnie tego typu zawodów. Pogoda, jak na zamówienie, zapewniła mnóstwo plażowiczów, którzy nie tylko zażywali słonecznych kąpieli, ale także czynnie brali udział w poszczególnych konkurencjach. Organizatorzy nie mogli narzekać na brak chętnych, wręcz przeciwnie musieli nieźle się "uwijać", aby każdy mógł wziąć udział w rozgrywkach.

Wieczorem w Kościele Bł. Karoliny zagościła muzyka barokowa i renesansowa, prezentowana przez zespół kameralny "Pro Musica Antiqua" z Olsztyna. W trakcie tych trzech dni rozegrane zostały: Turniej Piłki Nożnej "11" na stadionie w Czerwonce oraz Turniej Tenisa Ziemnego, które rokrocznie cieszą się dużym zainteresowaniem.

W witrynach Apteki "Panaceum" obejrzeć można było wystawę "Biskupiec wczoraj i dziś" oraz nagrodzone zdjęcia w konkursie fotograficznym "Biskupiec w fotografii".

Podsumowanie wyników imprez sportowych (MS Word, 29 kB)

 

2002-07-05

Nowa Stacja Paliw w Biskupcu

W dniu 29 czerwca br. w Biskupcu odbyło się uroczyste otwarcie stacji paliw Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego "Tracom" Sp. z o.o. z Mrągowa. Przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor Przedsiębiorstwa "Tracom" Jan Jabłonowski, Prezesa Rady Nadzorczej "Tracomu" Konrad Maruhn oraz Burmistrz Biskupca Antoni Parfinowicz. Obiekt poświęcił Ksiądz Wiesław Badura. Stacja paliw, która znajduje się przy ulicy Ostre Koło, została przebudowana w celu dostosowana jej do obowiązujących aktualnie wymogów. Na terenie stacji znajduje się parking, dystrybutory paliwa i gazu płynnego, odkurzacz, kompresor sprężonego powietrza oraz pawilon, w którym mieści się sklep, biuro, pomieszczenia socjalne i magazynowe, wc publiczne.

Podczas otwarcia Dyrektor Jabłonowski przedstawił krótko historię firmy oraz motywy rozbudowy stacji. Burmistrzowi Biskupca przekazał podziękowania władz firmy zawspółpracę przy realizacji inwestycji. Organizatorzy uroczystości zapewnili gościom część artystyczną. Wystąpiły w niej chór z Mrągowa oraz kapela ludowa z Sorkwit. Na uroczyste otwarcie stacji paliw zaproszeni zostali szefowie większych firm z Biskupca, pracownicy oraz przedstawiciele koncernu Petrochemia Orlen z Płocka.

 

2002-07-05

"Tęcza" Biskupiec - awans do IV ligi

W zakończonym sezonie ligi okręgowej piłki nożnej "Tęcza" Biskupiec wywalczyła upragniony awans do IV ligi. Zawodnicy, którzy przyczynili się do zdobycia tego sukcesu to: Bernacki Andrzej, Bernacki Tomasz, Chorużyk Leszek, Jarząbek Sławomir, Kacprzycki Artur, Kowalczyk Jarosław, Kowaleski Bartosz, Nowik Piotr, Pińkowski Sławomir, Rapińczuk Krzysztof, Rogoziński Jarosław, Rybkiewicz Piotr, Ziemak Sławomir, Wasilewski Lubomir, Radziszewski Mariusz, Ziemak Wiesław, Bieliński Łukasz, Hubacz Łukasz, Łach Andrzej, Nowakowski Jakub, Tokarski Sebastian, Pawłowski Kamil, Wnuk Marcin, Ptaszek Michał. Trenerami piłkarzy są: Wiesław Ziemak, Andrzej Korkuć, Dariusz Marchlewski (Kierownik Drużyny), Dariusz Puszkarski (Prezes Klubu), Józef Rybkiewicz.

Życzymy powodzenia naszym piłkarzom i trzymamy za nich kciuki w czekających ich rozgrywkach.

 

2002-07-05

Laur Złotej Rybki - podsumowanie konkursu

XXII Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o "Laur Złotej Rybki" przeszedł do historii. W tym roku uczestniczyły w nim 73 zespoły teatralne z województwa warmińsko-mazurskiego. Eliminacje rejonowe odbyły się w Barczewie (22 zespoły), Ornecie (12 zespołów), Lasecznie (20 zespołów), Węgorzewie (6 zespołów), Sępopolu (13 zespołów). Z eliminacji rejonowych do prezentacji finałowych jury zakwalifikowało 13 zespołów teatralnych. Prezentacje finałowe odbyły się 8 czerwca 2002 r. w Biskupieckim Domu Kultury. Jury w składzie Przewodniczący - Andrzej Fabisiak oraz członkowie: Krystyna Spikert i Adam Hajduczenia, po obejrzeniu spektakli postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody główne "Laur Złotej Rybki": Teatrowi "Bąbel" ze Szk. Podst. Nr 3 w Ostródzie za spektakl "Miś świata" w reż. Krystyny Pokrzywnickiej oraz Kabaretowi "Szamani" z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie za program "Kaczki z nowej paczki" - "Bajkowy las" w reż. Agnieszki Chojnowskiej.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa i Starostę Powiatu Olsztyńskiego. Dwa równorzędne wyróżnienia Jury przyznało: Teatrowi "Światło i Cień" z Gimnazjum nr 13 w Olsztynie za wartościową i ważną społecznie tematykę poruszoną w spektaklu "Za ścianą" w reż. Krzysztofa Legowicza oraz Teatrowi "Arlekin" ze Szk. Podst. w Lasecznie za poprawną interpretację wiersza czternastozgłoskowego w spektaklu "Zakochany błazen" w reż. Zofii Asztemborskiej. Wyróżnionym zespołom nagrody ufundowali Burmistrz Biskupca i Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu.

Ponadto Jury przyznało nagrody indywidualne za role: Czarownicy w spektaklu - "Bajkowy las" kabaretu "Szamani' z Barczewa, Błazna w spektaklu - "Zakochany błazen" Teatru "Arlekin" w Lasecznie, Matki w spektaklu - "Za ścianą" Teatru "Światło i Cień" w Olsztynie, Wilka w spektaklu - "Bajki o Ekokapturku" Teatru Szk. Filialnej w Barczewku, Wilka w spektaklu -"Czerwony Kapturek" Teatru "Małe Urwisy" ze Szk. Podst. w Bożem.

Organizatorzy konkursu składają gorące podziękowania: Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, Olsztyński Teatr Lalek, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Burmistrz Biskupca, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, Księgarnia Bogumiła Bogucka w Biskupcu, Firma "Mardi", Miejska Biblioteka Publiczna, Drogeria Jadwigi i Janusza Kondratowicz, P.H.U. "KASIA" Medale, Puchary w Olsztynie, Biskupiecki Dom Kultury.

 

2002-07-04

Czerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu.

Ukazał się czerwcowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • II Biskupieckie Dni Rodziny
 • Laur Złotej Rybki - podsumowanie konkursu
 • Jubileusz PWiK
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • Z życia gminy
 • Sport w gminie
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...
 • Program obchodów VI Dni Biskupca

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - czerwiec.doc (107 kB)

 

2002-06-24

VI Dni Biskupca

W dniach 12-14 lipca 2002 roku w Biskupcu obchodzone będą VI już z kolei Dni Biskupca.

Program obchodów, co prawda jest jeszcze w przygotowaniu, ale już można podać, co ciekawego będzie się działo w tym czasie w naszym uroczym miasteczku. A będzie się działo, oj będzie!

Więcej informacji o Dniach Biskupca - MS Word- 23 kB

 

2002-06-24

Tak się bawi Biesowo ...

1 czerwca br. w Biesowie odbył się Rodzinny Dzień Dziecka. W imprezie, mimo niesprzyjającej pogody, brało udział około 100 osób, w tym dzieci ze świetlicy w Czerwonce, ze Szkoły Podstawowej w Bartołtach oraz zaproszeni goście z miasta i gminy Biskupiec.

Biesowo - konkurs plastyczny 83 kB

Uroczystość rozpoczął mecz towarzyski Szkoła Podstawowa z Bartołt kontra Świetlica Wiejska w Biesowie (3:11). Jako iż piłka nożna potrafi "wciągnąć" młodzi piłkarze rozegrali jeszcze w trakcie popołudnia 2 mecze: Świetlica Biesowo-Świetlica Czerwonka (5:3), Świetlica Czerwonka - Szkoła Podstawowa Bartołty (0:5). Poza rozgrywkami piłkarskimi odbyły się także takie konkurencje jak jazda rowerem na czas, najwolniejsza jazda rowerem na najgorszy czas, bieg masowy, rzut lotką do celu, tor przeszkód oraz sprytne zjadanie pączków, charakteryzacja znanej postaci, popisy muzyczne "jaka to melodia".

Biesowo - turniej piłkarski 76 kB

Przy udziale Ewy Różańskiej artysty-plastyka odbywało się rodzinne lepienie w glinie i wypalanie wykonanych prac pod hasłem "Lepimy Świat". Największa z prac - puchar, zdobi świetlicę w Biesowie. Miłośnicy malarstwa mogli dać upust swoje pasji przygotowując "malowaną ścianę" oraz rzeźbę, która zdobi plac rekreacyjno-sportowy. Pracami plastycznymi kierował pan Mariusz Iliasiuk - artysta-plastyk. Niewątpliwą atrakcją była wystawa malarstwa i rzeźby Marcina Zegarowicza.

Nie zabrakło także uczty dla milusińskich. Były kiełbaski z grilla, napoje oraz przepyszne słodkości. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa przy muzyce. Organizatorzy - sołtys Biesowa oraz wychowawczynie świetlicy wiejskiej serdecznie dziękują osobom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia imprezy (Markowi Szapielowi, Krystynie Bekieszczuk, Annie i Markowi Domin z firmy "Mardi" oraz aktywnym rodzicom) i pozwoliły, aby to cudowne święto wszystkich dzieci przebiegało w atmosferze szczęścia i radości. Najpiękniejszym podziękowaniem za imprezę były promienne uśmiechy goszczące na twarzach naszych pociech.

 

2002-06-18

X lat PWiK sp. z o.o. w Biskupcu

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu 1 czerwca 2002 obchodziło jubileusz X- lecia funkcjonowania, jako spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada Gmina Biskupiec. Tradycje Przedsiębiorstwa sięgają jednak lat 1912-1913. W gestii PWiK pozostaje cała gospodarka wodno-ściekowa, począwszy od ujęć wody, poprzez dostarczenie jej odbiorcom a kończąc na oczyszczaniu ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Dyrektorem PWiK od listopada 1992 roku jest Lech Grunwald. Na ustabilizowaną pozycję spółki niewątpliwie składają się ogromne doświadczenie i bogata tradycja, nadto Wodociągi Miejskie w Biskupcu od swego zarania, zawsze miały szczęście do kadr dobrych specjalistów.

Na dzień dzisiejszy firma stara się prowadzić racjonalną ekonomicznie gospodarkę. Według Dyrektora przedsiębiorstwo ma przed sobą przyszłość, tym cenniejszą, że powiązaną z życiem miasta i okolic. PWiK inwestują, rozbudowując infrastrukturę techniczną i wzbogacając majątek firmy o najnowocześniejsze urządzenia. Niewątpliwie też dokładane są również starania, by świadczone przez usługi utrzymać na dotychczasowym, ekonomicznie uzasadnionym poziomie i by ich jakość odpowiadała oczekiwaniom klientów.

Więcej o historii i zadaniach firmy PWiK - pwik.doc (58 kB)

 

2002-06-13

Piknik Pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu "Powitanie lata 2002"

W dniu 21 czerwca 2002 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Grajan" w miejscowości Wilimy odbędzie się Piknik Pensjonariuszy Domów Dziennego Pobytu "Powitanie lata 2002". Impreza ta odbywa się w ramach II Biskupieckich Dni Rodziny.

Dom Dziennego Pobytu, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu, nawiązał bliską współpracę z wieloma tego typu Domami, działającymi w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Jednym z efektów tej współpracy jest, trzecie już, wspólne "witanie" lata, na które zapraszane są zaprzyjaźnione Domy.

W tegorocznym "Powitaniu lata" na zaproszenie Biskupieckiego Domu Dziennego Pobytu gościć będą Emeryci i Renciści z Barczewa, Bartoszyc, Jezioran, Mrągowa, Nidzicy, Olsztynka, a także władze miast, które Emeryci i Renciści zamieszkują.

Program "Powitania Lata 2002"

12-12.30 - Otwarcie Pikniku

12.30-14.00 - Prezentacja działalności Domów: Barczewa, Bartoszyc, Jezioran, Mrągowa, Nidzicy, Olsztynka, Biskupca oraz Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Biskupcu

14.00-15.00 - Obiad

15.00-15.10 - Występ Zespołu Wokalno-Muzycznego "Wiatrak" - GDK Kolno

15.10 - Gry i zabawy rekreacyjne przy zespole "Brothers" z Olsztyna

W trakcie Pikniku zorganizowana będzie wystawa prac seniorów Domu Dziennego Pobytu w Biskupcu

 

2002-06-07

Numer specjalny biuletynu z okazji II Biskupieckich Dni Rodziny

W dniach od 17 maja 21 czerwca 2002 r. rozpoczął się cykl imprez rekreacyjno-sportowych w ramach obchodów II Biskupieckich Dni Rodziny, którym honorowo patronuje Burmistrz Biskupca. "JA I MOJA RODZINA" to hasło przewodnie, które towarzyszy nam w czasie ich trwania.

W związku z tym zostało przygotowane wydanie specjalne "Biuletynu".

W wydaniu tym znajdują się między innymi wspomnienia z ubiegłorocznych I Biskupieckich Dni Rodziny, informacje o roli rodziny w procesie zapobiegania uzależnieniom oraz jak można przestrzec dzieci przed nałogami, a także wskazane zostały możliwości korzystania z pomocy w sytuacjach problemowych.

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - dni_rodziny.doc (107 kB)

 

2002-05-29

Majowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu.

Ukazał się majowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Narodowy Spis Powszechny 2002
 • Biskupiec walczy o powiat
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • "To był maj" - relacja z obchodów 3 Maja
 • Z życia gminy
 • Sport w gminie
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...
 • Biskupieckie Dni Rodziny

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - maj.doc (144 kB)

 

2002-05-13

II Biskupieckie Dni Rodziny.

Już po raz drugi organizowane są Biskupieckie Dni Rodziny. Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy współudziale szerokiej rzeszy życzliwych koordynatorów i współorganizatorów, odbędzie się w maju i czerwcu cykl imprez pod tytułem "Biskupieckie Dni Rodziny".

Hasło, które będzie nam towarzyszyło w czasie trwania wszystkich imprez to: "Ja i moja rodzina". Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów tych Dni.

Program do pobrania w wersji elektronicznej II_dni_rodziny.doc (40 kB)

 

2002-04-26

Kwietniowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu.

Ukazał się kwietniowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Narodowy Spis Powszechny 2002
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • Z życia gminy
 • Sport w gminie
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...
 • Program obchodów Święta 3 Maja
 • II Biskupieckie Dni Rodziny

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - kwiecien.doc (107 kB)

 

2002-04-04

Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu ogłasza II edycję
konkursu pt. "Biskupiec w fotografii"

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta i gminy i tylko
i wyłącznie amatorzy.
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac - 28.06.2002
3. Prace mogą się składać maksymalnie z 5 zdjęć.
4. Format - nie mniejszy niż 10 cm x 15 cm.
5. Techniki dowolne, tzn. zdjęcia mogą być czarno - białe, kolorowe, barwione...
6. Przyjmowane są zdjęcia robione współcześnie.
7. Prace, z których zostanie utworzony zbiór udostępniany mieszkańcom miasta, zatrzymuje Biblioteka.
8. Każde zdjęcie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 lipca 2002, natomiast wręczanie nagród odbędzie się podczas obchodów tegorocznych Dni Biskupca (informację o miejscu, terminie oraz godzinie wręczania nagród podamy na naszych stronach www w miesiącu maju).

Prace należy dostarczyć samodzielnie bądź drogą pocztową do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu
ul. Niepodległości 3
11-300 Biskupiec.

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać
pod numerem telefonu: (089) 715 21 11

 

2002-03-29

Marcowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu.

Ukazał się marcowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Narodowy Spis Powszechny 2002
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • Sport w gminie
 • Z życia gminy
 • Z bibliotecznej półki
 • Biskupiecki Dom Kultury informuje, zaprasza ...
 • Czytelnicy współautorami "Biuletynu..."

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - marzec.doc (153 kB)

 

2002-03-05

Zakończenie IV Edycji Biskupieckiej Ligi

Zakończyła się IV Edycja Biskupieckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Biskupca. Oto aktualna tabela wyników:

Wyniki po XVII (ostatniej) kolejce Biskupieckiej Ligi Halowej - (*.doc) 32 kB

Rozgrywki miały na celu popularyzację piłki nożnej wśród mieszkańców Biskupca i okolic oraz integrację społeczeństwa Biskupca, propagowanie zdrowego trybu życia oraz form spędzania wolnego czasu. Głównymi aktorami tej imprezy byli zawodnicy reprezentujący zakłady pracy, wsie, grupy koleżeńskie, ulice. Liga została rozegrana systemem "każdy z każdym". Na podstawie tegorocznych wyników zostanie skompletowana przyszłoroczna I i II Liga.

Mecze odbywały się w każdą sobotę od 17 listopada do 23 lutego 2002 r. Funkcję Głównego Sędziego Ligi pełnił Dariusz Marchlewski. Na boisku mecze sędziowali: Sławomir Skwierczyński i Tomasz Gogół. O stan zdrowia zawodników tradycyjnie troszczyła się Helena Rymek.

Patronat prasowy nad imprezą objęła Redakcja Sportowa "Gazety Wyborczej" - jednocześnie fundator pucharu "Fair Play".

 

2002-02-28

Lutowy numer Biuletynu Informacyjnego UM w Biskupcu.

Ukazał się lutowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Sukcesy 2001
 • II Bal Charytatywny "Pomóżmy Naszym Dzieciom"
 • Narodowy Spis Powszechny ...
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują ...
 • Sport w Gminie
 • Z życia Gminy
 • BDK informuje, zaprasza ...

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - luty.doc (113 kB)

 

2002-02-20

Numer specjalny biuletynu UM Biskupiec poświęcony staraniom o uzyskanie przez gminę statusu powiatu.

W związku ze staraniami Biskupca o utworzenie powiatu z siedzibą w Biskupcu zostało przygotowane wydanie specjalne "Biuletynu..." pod hasłem "Biskupiec walczy o powiat", w którym to znaleźć można informacje o podjętych działaniach w tej sprawie, jak i o obecnych staraniach.

wersja elektroniczna: powiat.doc - (*.doc) 605 kB

 

2002-02-05

Ukazał się styczniowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biskupcu. W bieżącym numerze znajdują się następujące artykuły:

 • Noworoczne spotkanie w Ratuszu
 • Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Rada, Zarząd, Burmistrz informują...
 • Sport w Gminie
 • Z życia Gminy
 • Z bibliotecznej półki
 • BDK informuje, zaprasza...

Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej - styczen.doc (138 kB)

 

2002-01-23

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Biskupcu.
W niedzielę 13 stycznia zagrała, tak jak w całej Polsce, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie, przed południem na ulicach miasta odbyła się kwesta. Do puszek zbierało pieniądze prawie 100 osób. Odbywało się to pod okiem dorosłych: Katarzyny Renert i Marcina Michalskiego - jeszcze niedawno uczniów biskupieckiego LO oraz nauczycieli - Ireneusza Wydora, Danuty Tomczak, Barbary Żęgoty, Krzysztofa Janczary. Te osoby, wspólnie z Dyrektorem Biskupieckiego Domu Kultury - Krzysztofem Rojewskim należały do "dorosłej części" organizatorów.

"Młodzieżową część" stanowili członkowie Samorządu Uczniowskiego z LO: Marta Dąbrowska, Anna Sternik, Anna Szajkowska, Jacek Pietras, Michał Bigus oraz Samorządu Uczniowskiego z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu: Olga Skukowska, Agnieszka Brudzińska, Ola Szczepura. Z okazji Orkiestry, w sali BDK odbył się koncert, prowadzony tradycyjnie przez Krzysztofa Janczarę oraz po raz pierwszy - Krzysztofa Rojewskiego, jak również uczennice z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu: Annę Kościan, Agnieszkę Łoszkowską, Marię Lipską, Malwinę Fiedorowicz. W pierwszej części programu wystąpił zespół WRZOS, działający przy MOPS w Biskupcu. Następnie, prezentowały się uczennice LO w Biskupcu w pokazach gimnastycznych, zespół NO PROBLEM, zespół taneczny NO NAME, kabaret GRATIS z BDK, a na zakończenie - młodzieżowe zespoły rockowe BEZ NAZWY, SPLIN MARWELON. Gwiazdą wieczoru był olsztyński INSIDE BLUE. Koncert zakończył się około godz. 22.00.

W trakcie koncertu przeprowadzono aukcje, w których licytowano rzeczy przesłane przez biuro Wielkiej Orkiestry, jak również ofiarowane przez biskupieckie firmy i instytucje. Na holu BDK uruchomiony został sklepik, bufet, loteria. Łącznie zebrano 8.204,07 zł, 612,12 marek, 7,58 EURO, 41,46 USD, drobne kwoty innych walut.

Pieniądze liczyły Panie: Urszula Olczak, Jolanta Radomska, Maria Renert i Krystyna Kostuń.

Sponsorzy Orkiestry: Biskupiecki Dom Kultury, Drukarnia ALGRAF, jubiler - Pan Tadeusz Król, STYROPOL, Zakład Małej Poligrafii Pana Skrajnowskiego, Drogeria ABC, "Piekarnia Mazurska" Pana Oswalda, PKO BP, PZU S.A., Sklep EDEN Pana Kalkowskiego, Bank Spółdzielczy, Zakład Fotograficzny Państwa Bartycha, Bar DUET, BUMAR, Kwiaciarnia ALFA, Kwiaciarnia Pani Zofii Sarnowskiej, "Stara" Księgarnia, Apteka GERANIUM, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu, Rehabilitacja Kardiologiczna ZOZ Biskupiec.

Wszystkim sponsorom i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
SIEMA!

 

2002-01-23

BAL CHARYTATYWNY
8 lutego 2002 r. o godz. 20.00 w Restauracji "Stara Kaflarnia" odbędzie się II Bal Charytatywny "Pomóżmy Dzieciom", którego celem jest pozyskanie środków finansowych na zabezpieczenie bezpłatnego dożywiania uczniów szkół z terenu naszej gminy, wywodzących się z rodzin najuboższych. Tegoroczny Bal zorganizowany jest pod honorowym patronatem Burmistrza Biskupca. Bal planowany jest na około 100 osób. Prawie wszystkie zaproszenia już zostały sprzedane. Główny ciężar organizacyjny spoczął na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu. Liczymy, iż uczestnicy Balu będą równie hojni, jak w roku ubiegłym. Przypominamy, iż pozyskano wtedy około 11.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach.

 

2002-01-23

Miss Biskupca 2002
18 stycznia w "Starej Kaflarni" odbyły się piąte już wybory MISS BISKUPCA - konkursu organizowanego jako "eliminacje" do Wyborów Miss Warmii i Mazur. Do konkursu stanęło 8 panien z Biskupca i okolic. Dziewczyny zaprezentowały się w sukniach wieczorowych, strojach country, strojach kąpielowych oraz sukniach ślubnych. Piętnastoosobowe jury, w którym zaszczytną funkcję Przewodniczącego pełnił Burmistrz Biskupca - Antoni Parfinowicz, po dłuższych obradach wyłoniło nową królową piękności.
MISS BISKUPCA 2002 została Beata Kirmiel (przypadł jej również tytuł "Miss Publiczności")
Tytuł I Wicemiss uzyskała Anna Hak
tytuł II Wicemiss uzyskała Monika Mikłaszewicz.

Pozostałe, uczestniczące w wyborach dziewczyny to: Marta Archutowska, Ilona Dudek, Ewa Rębiszewska, Katarzyna Sobocińska i Dorota Więcek. Miss Biskupca 2002 otrzymała między innymi mini wieżę, ufundowaną przez Burmistrza Biskupca. Gwiazdą wieczoru był znany przede wszystkim z serialu "Adam i Ewa" Waldemar Goszcz, który, tym razem jako wokalista, zaprezentował utwory ze swojej najnowszej płyty.

 

2002-01-18

18 stycznia 2002 roku w Ratuszu Miejskim w Biskupcu odbyło się tradycyjne już Spotkanie Noworoczne Burmistrza Biskupca z najbardziej aktywnymi przedstawicielami wspólnoty gminnej: szefami lokalnych firm, przedsiębiorstw i instytucji.

Witając gości, Burmistrz Biskupca - Antoni Parfinowicz podziękował za liczne przybycia na spotkanie. W wygłoszonym przemówieniu podsumował rok 2001. Podobnie, jak wiele poprzednich, rok ten był rokiem trudnym, w którym potrzeby i oczekiwania mieszkańców przerastały możliwości finansowe Gminy. Samorządy gminne w Polsce otrzymują kolejne, nowe zadania do wykonywania, których realizacja każdego roku ma swoje skutki i konsekwencje finansowe w gminnych budżetach. Zadania te są daleko niedoszacowane w budżecie Państwa.

Burmistrz wspomniał, iż rok 2001 był jedenastą rocznicą powstania samorządu terytorialnego w Polsce. "...Jedenaście lat w historii kraju, w historii Gminy - to mało. Jednak te jedenaście lat istnienia wybieralnej władzy na szczeblu gminnym i jej funkcjonowanie pokazały dobitnie, że był to okres bogaty w inicjatywy, przedsięwzięcia i realne dokonania ludzi. Był to okres odnowy i odbudowy Polski samorządowej - Polski, w której podstawową władzą jest samorząd gminny. To "samorządowcy" byli i są prekursorami nowego modelu zarządzania sprawami publicznymi swojej gminy. Te jedenaście lat istnienia samorządów gminnych w Polsce pokazał jedno - że samorządy te potrafią gospodarować lepiej, oszczędniej, efektywniej wykorzystywać posiadane środki, inwestować proporcjonalnie do swych budżetów kilka razy więcej środków w przedsięwzięcia rozwojowe swoich gmin niż administracja rządowa - są przecież poddawane stałej, codziennej, ostrej kontroli swoich mieszkańców...".
Korzystając ze spotkania, gospodarz miasta złożył przybyłym gościom podziękowania za trud i wysiłek, jaki wkładają w działania swoich zakładów, przedsiębiorstw i instytucji.
Kończąc wystąpienie, Burmistrz Miasta zapewnił, iż będzie czynił wszystko, aby rok 2002 był pomyślniejszy, Gmina Biskupiec zmierzała ku dalszemu rozwojowi, a efekty wspólnej pracy służyły mieszkańcom. Jednocześnie złożył zaproszonym gościom, ich rodzinom oraz pracownikom życzenia zdrowia, spokoju oraz spełnienia zamierzonych celów w życiu zawodowym i rodzinnym.

 

2002-01-16

W dniu 15 lutego 2002 roku w Biskupcu w restauracji "Stara Kaflarnia" odbędzie się VI spotkanie władz Biskupca z wybijającymi się członkami społeczności gminnej w skali województwa, kraju i na arenie międzynarodowej za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu, pod hasłem "Sukcesy'2001".

Co roku w grupie wyróżnionych, którzy z rąk Burmistrza Antoniego Parfinowicza odbierają dyplomy oraz specjalnie na tę okazję przygotowane pamiątki, są zarówno osoby, które odniosły znaczące sukcesy w skali województwa, kraju i na arenie międzynarodowej, a także ci, którzy pomogli swoim podopiecznym te sukcesy osiągnąć.

Jak się okazuje i w roku 2001 w Gminie Biskupiec znalazła się wyjątkowo liczna grupa mieszkańców, którzy na swoim koncie mają znaczące osiągnięcia, a często nawet długą ich listę. W tym roku w "Sukcesach" uczestniczyć będzie około 170 osób. Większość laureatów to młodzież - uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz opiekunowie, którzy przygotowują laureatów do poszczególnych konkursów. Spora grupa wyróżnionych to już stali uczestnicy imprezy, którzy nie spoczywają na laurach i rokrocznie mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami.

 

Zobacz archiwum wydarzeń:
2002
2003
2004
2006

 
Urząd Miejski w Biskupcu