fot.

fot.

fot.


Każdy z Was może przyczynić się do odnowienia istniejącej w Parku Miejskim ścianki do nauki gry w tenis. Wystarczy tylko codziennie kliknąć GŁOSUJĘ na stronie http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/111. Biskupiec bowiem zgłosił swój projekt do II edycji konkursu Spółdzielnia Pomysłów i walczy o 10 000 zł na jego realizację. Planuje się w miejsce istniejącej płyty utworzyć ściankę wspinaczkową i treningową. Wszystkiemu mają patronować ślimaki-symbole sieci miast dobrego życia Cittaslow, które zostaną narysowane nad uchwytami służącymi do wspinaczki, wizualnie sprawiając wrażenie spaceru.
Razem możemy więcej. Jest już nas dużo, ale może być jeszcze więcej.

Poniżej poglądowa fotka oraz instrukcja jak głosować.
fot. fot.


W piątek 20 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się Jajeczny Pokaz Mody połączony z Dniem Wiosny i Świętami Wielkanocnymi - czyli jajko niespodzianka!!! Zrealizowany był on w formie konkursu dla klas. Oceniano kreatywność prac, staranność wykonania, walory artystyczne prezentowanych projektów. Swoje stroje prezentowali uczniowie klas 0-VI. Wszystkie kreacje zostały wykonane z różnorodnych materiałów. Poziom prezentowanych przez dzieci strojów był bardzo wysoki. Modele wykazali się niebywałą kreatywnością. Artyści stworzyli unikatowe przebrania jaj i kurczaków, zachwycając i niekiedy zaskakując swoją inwencją. Obejrzeliśmy połączenie mody z ekologią oraz dużą dawką humoru.
Uczniowie naszej szkoły twórczo skorzystali z własnej wyobraĽni. Modele i modelki prezentowali się wspaniale, ich projekty były niezwykle pomysłowe i ciekawe, a niektóre bardzo zabawne! Gratulacje dla klas, które zostały najwyżej ocenione przez komisję konkursową!!!
A były to: klasa III a , III d, VI b i VI c.
Zwieńczeniem całego konkursu był fenomenalny występ nauczycieli we współczesnej wersji "Rzepki" ,który zdobył uznanie wśród widzów. Owacjom nie było końca!!!!Jak na prawdziwy pokaz przystało, nie zabrakło fotoreporterów, dziennikarzy i sponsorów.
Szkolnego Pokazu Mody nie udałoby się zrealizować z takim rozmachem bez wsparcia i zaangażowania wielu osób. Składamy serdeczne podziękowania:

- Burmistrzowi Biskupca - Panu Kamilowi Kozłowskiemu
- Z-cy burmistrza - Pani Katarzynie Nowakowskiej
- Skarbnikowi Gminy - Pani Elżbiecie Kaczmarczyk
- Pani Dyrektor Annie Ciepielak z biura poselskiego Pani Urszuli Pasławskiej
- Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Pani Sylwii Jaskulskiej
- Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - Panu Januszowi Szczawińskiemu
- Z-cy Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego- Pani Agnieszce Łokuciejewskiej
- Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu
- Wszystkim modelkom i modelom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, za odwagę, dystans do samego siebie i młodzieżowy luz;
- wszystkim uczniom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom SP2 oraz rodzicom za wyrozumiałość i wsparcie,
- Pani Jolancie Kowalskiej, Ewie Andrzejewskiej i Panu Andrzejowi Garbino za zaangażowanie, konkretną pomoc i sugestie w realizacji imprezy..

fot. fot. fot. fot. fot. fot. fot. fot. fot.


Pierwszy Dzień Wiosny w nietypowy sposób świętowali w piątek uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu. Tu tematem przewodnim była odpowiedĽ na egzystencjalne pytanie: co było pierwsze jajko czy kura? Dzieci wraz z rodzicami przygotowały barwne i atrakcyjne stroje budzące podziw zebranych oraz gości, a występy dzieci, rodziców i nauczycieli skupione wokół tematyki odpowiedzi na postawione pytanie budziły salwy oklasków. Odbył się także konkurs w którego jury zasiedli: Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca, Katarzyna Nowakowska Zastępca Burmistrza, Elżbieta Kaczmarczyk Skarbnik Gminy, Anna Ciepielak Dyrektor Biura Poselskiego oraz Gospodarz wydarzenia Janusz Szczawiński Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu.

fot. fot. fot. fot.


Dnia 23 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu odbył się III Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Macmillan Primary School Tournament. Tak jak w ubiegłych latach, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Partnerem konkursu było Wydawnictwo Macmillan Polska.

 Uczniowie klas 4 - 6 rozwiązywali testy przygotowane przez specjalistów języka angielskiego współpracujących z Wydawnictwem Macmillan. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wszyscy uczestnicy musieli wykazać się znajomością materiału na poziomie rozszerzonym. O zajętym miejscu decydowały niewielkie różnice w ilości zdobytych punktów. W ostatecznej klasyfikacji wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Aleksandra Saganowska, SP 2 Biskupiec, opiekun: p. Marta Pawłowska

II miejsce - Patryk Rebajn, SP Tuławki, opiekun: p. Grażyna Kalwasińska

III miejsce - Hubert Więcławik, NSP w Lamkowie, opiekun: p. Teresa Iwanowicz

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez patrona konkursu.

fot. fot. fot.